Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og for egen risiko. Construxa Nordica er på ingen måde ansvarlig for skader opstået i forbindelse med benyttelsen af hjemmesiden.
 
Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed uden nogen former for garanti. Selv om vi bestræber os på at sikre at oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, gives der ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed. Oplysninger kan ændres uden varsel.
 
Alle oplysninger, materialer og filer, der evt, kan downloades eller på anden måde fremskaffes via brugen af hjemmesiden, fremskaffes for egen risiko og Construxa Nordica fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, som opstår ved brugen af hjemmesiden eller ved brugen af de produkter og materialer, der er beskrevet på hjemmesiden uanset om det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Denne begrænsning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller fra filer, som kan downloades via hjemmesiden.
 
Ophavsret
Indholdet på denne hjemmeside er ophavsretsbeskyttet og tilhører Construxa Nordica samt de nævnte leverandører.
 
Informationerne på denne hjemmeside, inklusiv tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, ændres eller kopieres i nogen form. At modificere indholdet på denne hjemmeside er ulovligt og eventuelle overtrædelser forfølges.
 
Links
Det er ikke tilladt at linke til sidens indhold uden korrekt kildeangivelse. Enkeltstående brug af dybe links er legitimt mens systematisk brug af deep linking eller RSS til kommercielle formål ikke er tilladt. Det er ikke tilladt at indsætte indhold fra construxa.com eller tilknyttede hjemmesider ind i en hjemmesides frame, så indholdet fremstår som en integreret del af siden.
 
Varemærkekendetegn
De relaterede varemærkekendetegn, som findes på hjemmesiden tilhører enten Construxa Nordica eller de anførte virksomheder og er beskyttet af varemærkeloven. Det er ikke tilladt at anvende disse varemærker, hverken i papirform, digitalt eller via andre medier uden forudgående godkendelse.
 
Informationerne på denne hjemmesider kan indeholde tekniske fejl eller typografiske fejl. Information på hjemmesiden kan ændres uden varsel.

Salgskontor

Koncepthal A/S
Ansager Landevej 11
DK-7200 Grindsted

+45 30958076
.

Det skal være let at bygge kvalitet

Med KONCEPTHAL får du en erfaren og stabil partner. Vi leverer byggeri med høj kvalitet til en fair fast pris. 
 
 
 
bg Image
Back to top